SERVIER SLOVENSKO 20te výročie spoločnosti

Už 10 rokov fotografujem pre farmaceutickú spoločnosť Servier. Bolo mi cťou fotiť aj oslavu 20teho výročia tejto spoločnosti na Slovensku. Akcia sa konala v zámockom hoteli Galicia Nuvea v meste Halíč.