Cena primátora mesta Martin

Ceny primátora mesta Martin sa aj tento rok odovzdávali osobnostiam v národnom dome SKD Martin. Významné osobnosti, ktoré dosiahli vynikajúce výsledky, mimoriadny športový výkon alebo sa zaslúžli o záchranu ľudského života.