AXA na scéne

Pre spoločnosť AXA som fotografoval firemný event a zabezpečil fotokútik s tlačou fotografií.